โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม, วัดโพธาราม พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทร ๐-๕๖๒๑-๒๔๑๔, โทรสาร ๐-๕๖๒๑-๖๖๑๓, Email : balitriam@hotmail.com
   
  ร.ร.บาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม
  รวมลิงค์
 เว็บพระพุทธศาสนา        
@ กองธรรมสนามหลวง
  @ ตรวจผลสอบนักธรรม  @ แม่กองบาลี  @ ตรวจผลสอบบาลี 
@ อบรมบาลี ภาค ๔ (๑)   @ บรมบาลี ภาค ๔ (๒)  กองพุทธศาสนศึกษา   สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  @ กรมการศาสนา   @ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย @ มหามกุฎราชวิทยาลัย  @ เด็กดีจัง (ครูพระ)


เว็บวัดไทย                             
วัดปากน้ำ [กรุงเทพฯ] ภาษีเจริญ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ [กรุงเทพ]  วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร [กรุงเทพฯ]  @ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม [กรุงเทพฯ]

เว็บโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๓  @ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖   @ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗  สำนักงาน กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๘   สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๙  สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๐  @ สำนักงาน กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑  สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๒  สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๓   @ โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา


เว็บหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ  @ เดลินิวส์  @ ข่าวสด  @ คมชัดลึก  @ ไทยโพสต์  @ แนวหน้า  สยามรัฐ  @ บ้านเมือง   @ ดาราเดลี่  @ บางกอกทูเดย์  @ โพสต์ทูเดย์ 

                               

 
  Today, there have been 1 visitors (11 hits) on this page! Thank you very much for www.own-free-website.com  
 
Webmaster : Phramaha Suthon Suthano (Thangthong) balitriam@hotmail.com This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free