โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม, วัดโพธาราม พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์ เบอร์โทร ๐-๕๖๒๑-๒๔๑๔, โทรสาร ๐-๕๖๒๑-๖๖๑๓, Email : balitriam@hotmail.com
   
  ร.ร.บาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม
  สมุดเยี่ยม
 


Name:
Your Email address:
Homepage:
Your message:

<-Back

 1 

Continue->

Name:Vilad Narod
E-Mail:takhope_ptrhotmail.com
Homepage:-
Time:05/24/2010 at 9:22am (UTC)
Message:Welcome to PTR school.

Name:tin 
E-Mail:pmkrienggmail.com
Homepage:http://www.phosri.ac.th
Time:05/12/2010 at 6:45am (UTC)
Message:http://www.phosri.ac.th/index.php?option=com_kunena&Itemid=0&func=showcat&catid=15

Name:wichian
E-Mail:wichaunhotmail.com
Homepage:-
Time:09/21/2009 at 6:12am (UTC)
Message:... ดีครับ

Name:four 
E-Mail:rattiya11-hotmail.com
Homepage:http://www.rattiya11-@hotmail.com
Time:06/10/2009 at 5:07am (UTC)
Message:

Name:-
Homepage:-
Time:06/05/2008 at 8:26am (UTC)
Message:...

Name:mee
E-Mail:mee_ptrhotmail.com
Homepage:-
Time:06/05/2008 at 8:20am (UTC)
Message:savaddeejaaaaa

Name:suthon 
E-Mail:thangsuwanthaimail.com
Homepage:http://balitriamwatpho.hotmail.com
Time:03/17/2007 at 4:11am (UTC)
Message:Congratulation for your new website

 
  Today, there have been 1 visitors (5 hits) on this page! Thank you very much for www.own-free-website.com  
 
Webmaster : Phramaha Suthon Suthano (Thangthong) balitriam@hotmail.com This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free